SCI logo

Cybersikkerhed skal være for alle

Truslen fra de cyberkriminelle mod danske virksomheder er meget høj.

Et cyberangreb kan få katastrofale og store økonomiske konsekvenser for alle virksomheder som bliver ramt. Især mange små og mellemstore virksomheder er sårbare, da de ikke har kapacitet, erfaring og økonomi til at sikre sig tilstrækkeligt.

Vores hold af eksperter har mange års viden og erfaring indenfor informations- og cybersikkerhed, som er oparbejdet i de danske efterretningstjenester. Det er vores mission at hjælpe og styrke små og mellemstore virksomheder, så de får øget modstandsdygtigheden overfor cybertruslerne.

Vi mener cybersikkerhed skal være for alle – derfor tilbyder vi at styrke jeres sikkerhed fra kun 1.475 kr./md.

Sikkerhed skal være for alle
Har været ramt af mindst én cyberhændelse i løbet af de seneste 12 måneder
0 %
Er mere bekymret for cybertruslen i dag end for 12 måneder siden
0 %
Af virksomhederne vil øge cybersikkerhedsbudgettet inden for de næste 12 måneder
0 %

Cybersikkerhed skal være for alle

Skræddersyet til jeres virksomhed

Dette er inkluderet i aftalen

Med SCI får du gennemskuelig cybersikkerhed, hvor vi vægter professionalisme, integritet og fortrolighed højt. Vores mål er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge deres modstandsdygtighed, skabe tryghed og assistere ved et eventuelt cyberangreb.

Vi tilbyder en simpel, pålidelig og skalerbar løsning, som tilpasses netop jeres virksomhed. 

Modenhedstest

I forbindelse med indgåelse af aftalen med SCI udføres der en modenhedstest af jeres virksomhed.

Modenhedstesten omfatter både en digital og en organisatorisk sikkerhedsanalyse. Testen er med til at vurdere jeres virksomheds sikkerhedsniveau og modstandskraft overfor et cyberangreb. 

Herved får I hjælp til at få indsigt og viden i virksomhedens sårbarheder og evne til at identificere, beskytte, opdage, reagere og gendanne sig efter et cyberangreb. Med baggrund i resultatet af modenhedstesten vurderer vi sammen med jer, hvordan I bedst håndterer eventuelle risici.

Den digitale og organisatoriske modenhedstest udføres én gang om året, således den kontinuerligt er med til at give jer et billede af om jeres sikkerhedsniveau matcher jeres vækst og udvikling. 

Cyber Awareness

Som led i aftalen bliver alle jeres medarbejdere tilbudt at deltage i vores online Cyber Awareness træning. Dette er med til at øge virksomhedens sikkerhedsniveau, samt klæde både ledelse og medarbejdere bedst muligt på til at kunne håndtere de trusler og risici, der konstant lurer flere steder i hverdagen.

Kurset afholdes online hver måned, og det anbefales at virksomhedens medarbejdere deltager på disse kurser minimum én gang om året, da trusselsbilledet konstant ændrer sig.

Cyber Awareness kurset anses også som et væsentligt element i forbindelse med onboarding af virksomhedens nye medarbejdere. 

Tryghed 24/7

Vi vil gerne skabe tryghed for vores kunder – derfor har I som en del af aftalen adgang til vores CERN-team (Computer Emergency Response & Negotiation Team) 24/7.

CERN-teamet består af højtuddannede specialister indenfor informations- og cybersikkerhed, efterretningsarbejde samt krise- og gidselforhandling.

Vores CERN-team står klar til at understøtte jeres virksomhed døgnet rundt i forbindelse med et cyberangreb. 

På baggrund af jeres henvendelse og modenhedstest, foretager vores CERN-team en vurdering og anbefaling af hvilke tiltag der skal iværksættes for at begrænse skaden og genetablere driften. 

Hvorfor genopbygge når I kan forebygge?

Med den meget høje risiko for cyberangreb, så er det ikke længere et spørgsmål om hvis, men om hvornår jeres virksomhed bliver ramt. Med vores hjælp og anbefalinger til forebyggende tiltag øger I jeres modstandsdygtighed og begrænser jeres omkostninger betragteligt i tilfælde af et cyberangreb.

Ofte stillede spørgsmål

Cybersikkerhed kan være en svær størrelse, hvorfor vi ønsker at gøre det så simpelt for jer som muligt.

Cybersikkerhed henviser til beskyttelsen af computere, netværk og digitale oplysninger mod uautoriseret adgang, brug, ændring eller ødelæggelse. Det er vigtigt, fordi en cybersikkerhedsbrist kan resultere i datatab, tyveri af følsomme oplysninger, økonomisk tab eller endda skade på omdømmet.

Det er vigtigt at stille krav til jeres IT leverandør. Det er ikke nogen hemmelighed at niveauet blandt IT leverandører er meget varierende. Det er for alle leverandører af IT sikkerhed vanskeligt at være opdateret på alle sikkerhedsrisikoerne, idet udviklingen går stærkt og de cyberkriminelle ofte altid er et halvt skridt foran.

Dét at have en ekstern IT leverandør er desværre ikke ensbetydende med, at man som virksomhed lever op til kravene og betingelserne for at få udbetalt erstatning i forbindelse med et cyberangreb.

Det er individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvad sikkerhedsbehovet er og derfor er det vanskeligt for alle virksomhedsledelser at vurdere netop deres modstandsdygtighed og sikkerhedsbehov.

Med vores modenhedstest får I indblik i om jeres leverandør og IT sikkerhed lever op til de krav der bør være til netop jeres virksomhed.

Nogle af de største trusler mod cybersikkerheden inkluderer malware, phishing, DDoS-angreb og hacking. For at beskytte jer mod disse trusler bør I bruge stærke adgangskoder, opdatere software regelmæssigt, være forsigtig med at åbne vedhæftede filer eller klikke på links i e-mails eller beskeder fra ukendte afsendere, bruge antivirus-software, og undgå at besøge usikre websteder.

Stærke adgangskoder skal være mindst 12 tegn lange og indeholde en blanding af store og små bogstaver, tal og specialtegn. Det er også vigtigt at undgå brug af almindelige ord, personlige oplysninger eller fødselsdatoer i adgangskoder. Bedste praksis for adgangskodehåndtering inkluderer at bruge unikke adgangskoder til hver konto, undgå at dele adgangskoder, og ændre adgangskoder regelmæssigt.

Tofaktorgodkendelse er en ekstra sikkerhedsforanstaltning, der kræver, at brugere bekræfter deres identitet på to forskellige måder, f.eks. ved hjælp af en adgangskode og en SMS-kode eller en biometrisk scanning og en adgangskode. Det er vigtigt, fordi det øger sikkerheden betydeligt ved at forhindre uautoriseret adgang til kontoer, selvom en adgangskode er blevet kompromitteret.

Forudsætningen for at øge jeres virksomheds cybersikkerhed er at have indsigt og viden i jeres nuværende sikkerhedssituation.

Det er vigtigt, at I først og fremmest har et overblik over jeres modenhed og modstandsdygtighed overfor et cyberangreb.

I bør bruge sikkerhedssoftware, opdatere jeres software regelmæssigt, implementere stærke adgangskodepolitikker og træne medarbejdere i bedste praksis for cybersikkerhed. I bør også overvåge jeres virksomheds netværk for mistænkelig aktivitet og have en nødplan på plads i tilfælde af et cybersikkerhedsbrud.

For at undgå phishing-svindel bør du være forsigtig med at åbne e-mails eller beskeder fra ukendte afsendere, undgå at klikke på links i e-mails eller beskeder fra ukendte afsendere, og kontrollere afsenderens e-mail-adresse og domæne for at sikre, at de er legitime.

Yderligere anbefales det at alle medarbejdere og ledere løbende holder sig opdateret via Cyber Awareness træninger.